FLERE NUANCER PÅ, HVORDAN HYPERTRÆNGSEL SKAL HÅNDTERES, TAK!

I dagens udgave af Mobilytytechs søstermedie, Ingeniøren, faldt jeg (Mogens Møller, Partner – Via Trafik) over følgende påstand i forbindelse med den såkaldte hypertrængsel, der ses på motorvejene i morgentimerne:

”Rampedosering kan løse Hypertrængsel!” var postulatet. Påstanden blev efterfølgende forsøgt underbygget med følgende argument: ”Det er klokkeklart, at trafikken bryder sammen, og derfor er trafikken tættest så tidligt. Det kan forebygges ved at holde trafikken tilbage, og der er rampedosering med trafiklys en afprøvet metode«, siger trafikforskeren”  (Kilde: Professor i transportøkonomi, Mogens Fosgerau, Ingeniøren).

Find artiklen her

Rampedosering som løsning på motorvejenes hypertrængsel er, i min optik, det samme som at stoppe en utæt dæmning med en finger! Der skal flere perspektiver på…

Rampedossering vil blot vil flytte trængslen til andre dele af vejnettet, som er mindre egnet til store trafikmængder, med mindre det suppleres af andre vidtgående løsninger.

Hypertrængsel skal håndteres med en kombination af:

  • Trafikledelse vha. intelligent styring af ramper, signaler og dynamisk trafikinfo (som bl.a. findes i Australien og USA)
  • Målrettede udbygninger af vejnettet, som kan afhjælpe de værste flaskehalse her og nu
  • Og vigtigst af alt – en ambitiøs omstilling af afgifter på biltrafik (fx Roadpricing og trængselsafgifter), som belønner bæredygtig transport, i kombination med udbygning af effektiv kollektiv transport og supercykelstier med plads nok til både, cykler, elløbehjul og speedpedelecs

Det er nødvendigt at vedtage og gennemføre en transportpolitik med ambitiøse mål og vidtrækkende indsatser!

Afgifter på biltrafik, parkering og benzin er upopulære og udbygning af kollektiv trafik og cykelstier koster – men det virker! Desuden er det nødvendigt både i forhold til at mindske såvel trængslen som klimabelastningen fra biltrafikken.

Vi håber, at den nye regering står ved deres ambitioner og klimavalgløfter – der er nok at tage fat på!

Venlig hilsen

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon