El-løbehjul – Via Trafik evaluerer ordningen

Fagfolk, interesseorganisationer, forsikringsselskaber og akutmodtagelser råber vagt i gevær og ønsker evaluering af den igangværende forsøgsordning med el-løbehjul hurtigst muligt. Via Trafik har været på forkant og begyndte allerede evalueringsarbejdet i foråret 2019.

Fra januar 2019 har det, som en forsøgsordning, været lovligt at benytte små elektriske køretøjer som elektriske løbehjul, skateboards og andre selvbalancerede køretøjer i den offentlige trafik i Danmark. Lejeordninger for el-løbehjul er blevet etableret i København, Aarhus, Odense og Vejle, og flere byer overvejer lignende ordninger. Sådan en ordning har givet anledning til meget debat, og der er dagligt avisartikler og nyhedsindslag om temaet. Efter planen skal Færdselsstyrelsen evaluere ordningen næste år. Som følge af, at der allerede er registreret mange ulykker og skader hos både forsikringsselskaber og på akutmodtagelserne, efterspørger mange nu, at denne evaluering rykkes frem.

Via Trafik har igangsat evalueringsarbejdet

På eget initiativ igangsatte Via Trafik allerede i foråret 2019 et sådant evalueringsarbejde, og mange resultater er allerede publicereret. Evalueringen fokuserer på de sikkerhedsmæssige effekter og omfatter indtil videre følgende dele:

 

  • Ekspertvurdering: Systematisk gennemgang og sammenstilling af, hvad forskellige danske og udenlandske eksperter har sagt, skrevet og tænkt om mulige sikkerhedsmæssige effekter
  • Workshop: Workshop (i april 2019), hvor danske trafiksikkerhedseksperter drøftede de sikkerhedsmæssige effekter og hvilke tiltag, som kan indføres for at forbedre sikkerheden
  • Litteraturstudie: Systematisk litteraturgennemgang af erfaringer, evalueringer og ulykkesdata fra andre lande – især USA, som har haft lejeordninger for elektriske løbehjul i længere tid end her i Europa
  • Sammenlignende studie: Sammenligning og vurdering af de danske og norske regler for brug af små elektriske køretøjer
  • Observationsstudie: Igangværende observationsstudie, hvor adfærd og kendetegn ved brugere af små elektriske køretøjer registreres og analyseres i Aarhus, København og Aalborg. Vi har indtil videre foretaget registreringer af over 750 brugere. Registreringerne omfatter bl.a. brug af hjelm, lys og mobil, om der køres på cykelsti, fortov eller vej, om der er passagerer eller ej samt kendetegn ved bruger og køretøj.

Flere resultater er publiceret eller planlagt publiceret:

 

Via Trafik indgår meget gerne samarbejde med Færdselsstyrelsen eller andre om det videre evalueringsarbejde.
Kontakt markedschef, Michael W. J. Sørensen, mis@viatrafik.dk, tlf. 3063 4005.

Please follow and like us:
fb-share-icon