Vil du være med til at sætte dit præg på fremtidens trafik og byrum med
særligt fokus på projekteringsfasen? Og vil du være en af de førende kræfter
i Via Trafiks udvikling inden for projektering, i særlig grad 3D-projektering og
projektledelse? Så læs med her!

Vi søger en projekteringsspecialist eller erfaren projektleder til bl.a. at varetage
det overordnede ansvar for 3D-projektering af infrastrukturprojekter. Stillingen
indeholder både konkret opgaveløsning samt udvikling af fagområdet i Via
Trafik som helhed. Du bliver tilknyttet vores kontor i Aarhus. Dine primære
opgaver vil være projektering af konkrete infrastrukturprojekter, i særlig grad
3D-projektering, projektledelse, kundekontakt, kvalitetssikring, udvikling af
firmaets projekteringsmetoder, paradigmer og BIM samt kompetenceudvikling
og oplæring af dine kollegaer.

I dagligdagen vil du være en del af et firma med en god blanding af unge og
erfarne trafik-, vej- og anlægsingeniører samt byggeledere og signalspecialister.
Du vil opleve et fagligt miljø, hvor du kan sparre med ligesindede om
projektering og geometridesign, og hvor du har mulighed for at sætte dit præg
på de yngre kollegaers udvikling. Vi tilbyder altså et robust fagligt miljø

 Du vil:

 • Projektere og udforme vej- og byrumsprojekter, primært i 3D, men også i
  2D fra tidlig idéskitse til færdigt projekt
 • Gå forrest og påtage dig fag- og kvalitetsansvar for 3D-projektering i Via Trafik med
  gode muligheder for, at du kan udvikle dig og tilegne dig ny viden.
 • Indgå i et samarbejde med ledelsen og den IKT/CAD-ansvarlige om
  strategien for 3D-projektering og BIM
 •  Være tovholder på projekteringsmanualer og løbende ajourføring heraf
  samt opfølgning på udviklingen i branchen
 • I perioder også bidrage med mængdeopgørelser, anlægsoverslag, input
  til udbudsmaterialer og tilsvarende opgaver i relation til projekteringen
 •  Fungere som projektleder på konkrete infrastrukturprojekter, herunder
  have formelt sagsansvar samt stå for dialogen med bygherre og
  samarbejdspartnere

Du er:

 • Uddannet ingeniør eller lignende inden for byggeri eller infrastruktur, og
  har minimum ca. 5 års erfaring med projektering af infrastrukturprojekter,
  detailprojektering i 3D og/eller projektledelse
 •  Superbruger eller har erfaring med vejprojektering med Inroads/
  Openroads (Microstation) eller et andet program
 •  Fagligt struktureret og systematisk
 •  Ansvarsbevidst og i stand til at tage ejerskab over projekter
 •  God til at lære fra dig og samarbejde

Vi tilbyder dig:

 •  Muligheden for at videreudvikle 3D-projektering som fagområde
 •  Muligheden for evt. at prøve kræfter med andre dele af et trafik- og
  byrumsprojekt fra ideskitse til udførelse
 •  Stor imødekommenhed over for din faglige udvikling, også gennem
  deltagelse i kurser og efteruddannelse
 • God løn og ansættelsesvilkår (løn fastsættes på baggrund af dine
  erfaringer og kvalifikationer)
 • Via Trafiks lønsystem giver høj fleksibilitet ift. egen tilrettelæggelse af
  arbejdet, herunder flextidsregnskab, mulighed for løbende afspadsering
  og/eller aflønning af optjent overarbejde
 • Frokostordning med mulighed for tilpasning ift. personlige behov
 • Sociale og faglige arrangementer i ind- og udland
 • Sundhedsforsikring

Ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen eller til virksomheden, er du velkommen til at
kontakte Markedschef Michael W. J. Sørensen på:
30634005 // mis@viatrafik.dk.

Af hensyn til persondataforordningen bedes du kun sende din ansøgning til:
ansoegning@viatrafik.dk.

Please follow and like us: