Kan man, ved hjælp af vejbelysning, øge sikkerheden og fremkommeligheden på de danske veje nu og i fremtiden? Og hvilken indvirkning har vejbelysning på den stadigt mere tiltagende automatiserede kørsel? Via Trafik kan hjælpe med at besvare disse spørgsmål.

Kan man, ved hjælp af vejbelysning, øge sikkerheden og fremkommeligheden på de danske veje nu og i fremtiden? Og hvilken indvirkning har vejbelysning på den stadigt mere tiltagende automatiserede kørsel?

Det kan du læse mere om i artiklen: ‘Kan lyset øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden nu og i fremtiden?’

Læs et uddrag her:

“HVORFOR VEJBELYSNING?

Vejbelysning er på en stor del af de københavnske indfaldsveje etableret i 1970’erne. Umiddelbart er det komfortabelt at køre på disse strækninger, og man kan tænke, at denne komfort skyldes, at der er lys på vejen. Dette er også rigtigt, men en stor del af komforten skyldes, at vejbelysning medfører, at luminansforskellen mellem blændede forlygter og vejbelægningen mindskes. Når man så tænker på, hvordan regnen på en forrude får det hele til at virke endnu mere sløret, er det faktisk ikke så fjernt at tænke sig, at øget lysstyrke i modkørendes forlygter ville kræve en øget belysning på kørebanen for at opretholde samme synskomfort. Synskomfort er et udtryk for, hvor nemt vi kan navigere og se, hvad der sker i trafikken omkring os, og derfor vil nedsat synskomfort også kunne medføre en øget ulykkesrisiko og mindsket fremkommelighed”.


Artiklen er bragt i Trafik og Veje, okt. 2019. Læs den fulde artikel her

Please follow and like us:
fb-share-icon