Aarhus trafikmodel kan bruges til forskallige trafikberegninger

Aarhus Trafikmodel

Via Trafik har været rådgiver på opbygningen af en multimodal trafikmodel for Aarhus Kommune. Modellen skal bruges i analyser omkring: letbaner, busser, tog, fysiske vejprojekter og byudvikling. Ligeledes er oplandet (Odder, Skanderborg, Faurskov og Syddjurs Kommuner) modelleret.

Modellen er opbygget med basisår i 2016 ud fra plandata, TU-data, LTM (Landstrafikmodellen), signalinformation, køreplaner for kollektiv trafik, tællinger samt information omkring vej- og kollektiv-net.

Zonerne er opbygget på samme måde som i LTM, dog med flere underzoner i midtbyen, så de to modeller kan dele grundlag. Det nye zonesystem inddeler Aarhus Kommune i flere zoner end LTM, hvilket gør beregningerne mere detaljeret”.

Modellen laver beregninger for 10 tidsperioder ligesom LTM, så der i fremtiden kan være en bedre sammenhæng mellem de to modeller. Tidsperioderne giver også mere detaljeret information omkring trafikken i myldretiderne, end klassiske døgnmodeller – dette gør modellen meget kompleks. Samtidigt beregnes der overflytning mellem de forskellige transportmidler og turformål. I alle tidsperioderne beregnes krydsforsinkelser.

Modellen benyttes pt. til beregninger af fremtidig letbane-, bus og vejnetsscenarier.

Vil du vide mere om Aarhus-Trafikmodel, så skriv til Morten Stenberg på E: ms@viatrafik.dk.

Vores model-team består af højt kvalificerede medarbejdere, der alle er eksperter inden for deres områder. Derfor er vi i stand til at løfte alle slags modelopgaver.

Se også vores andre cases her

Please follow and like us:
fb-share-icon