Cyklistadfærd - Ny videnskabelig artikel klar fra Via Trafik.

  Cykeladfærd er én af Via Trafiks spidskompetencer. Sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI)  har Via Trafik lavet en spændende undersøgelse med mere end 1.000 danske cyklisters adfærd i signalregulerede kryds og kombineret observationerne med informationer om hjelmbrug, køn, cykeltype og krydsudformning.
Adfærdsstudiet har udmundet sig i en rapport, der beskriver de observerede fund.  Via Trafik har skrevet en artikel, der opsummerer rapportens pointer. Artiklen hedder: “Tager cyklister med hjelm flere chancer i trafikken?”.

Her følger et kort uddrag, der beskriver to modstridende hypoteser om sammenhængen mellem cyklisters brug af hjelm og deres adfærd:

”Der kan opstilles to modstridende  hypoteser om sammenhængen mellem cyklisters brug af hjelm og deres adfærd: (1) ”Risikokompenserende adfærd”: Cyklister,  der  bruger  cykelhjelm,  er mere  risikovillige i trafikken. (2) ”Sikkerhedssøgende adfærd”: Cyklister, der bruger cykelhjelm, er mere forsigtige i trafikken. Ifølge den første hypotese vil cyklister, der kører med hjelm, givetvis føle sig mere sikre og dermed udvise en mere risikabel adfærd, så som at cykle hurtigere og/eller over for rødt lys (adfærdstilpasning). I henhold til den anden hypotese vil cyklister, der (frivilligt) bruger cykelhjelm, opføre sig mere sikkert i trafikken.  Empiriske undersøgelser har således vist, at cyklister med hjelm er mindre tilbøjelige til at være alkoholpåvirkede, køre over for rødt lys eller begå andre lovovertrædelser end cyklister uden hjelm”.

Læs hele artiklen: “Tager cyklister med hjelm flere chancer i trafikken?” her

Læs også baggrundsrapporten: Cyklistadfærd – Baggrundsrapport

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med cykeladfærd, så kontakt: Michael W. J. Sørensen
E: mis@viatrafik.dk eller Morten L. Jensen E: mlj@viatrafik.dk

Please follow and like us:
fb-share-icon