Rapport: Trafiksignal uden permanent visning er omdrejningspunktet i en ny rapport.

Trafiksignal uden permanent visning - Rapport klar!

Trafiksignal uden permanent visning!

Vejregelgruppen ’IT på vej’ har igangsat et vejregelforberedende arbejde, som skal undersøge og vurdere mulighederne for at kunne afprøve og evt. indføre trafiksignalanlæg uden permanent visning i Danmark.

Til projektet er der fokuseret på permanente trafiksignalanlæg defineret som det samlede anlæg, der regulerer trafikken for samtlige tilfarter i et vejkryds. Fokus er på hovedsignaler for biltrafikken. Der er ikke fokus på signaler, som alene er rettet mod fodgængere, cyklister eller svingende trafik.

Om rapporten

Rapporten indeholder en gennemgang af udenlandske og danske anbefalinger, erfaringer og fagvurderinger omkring brug af trafiksignalanlæg uden permanent visning. Rapporten giver desuden en anbefaling til, hvorvidt trafiksignalanlæg uden permanent visning bør afprøves og evt. indføres i Danmark. Desuden undersøges det i hvilken form og under hvilke omstændigheder det i så fald skal afprøves.

Konklusion
Gennemgangen viser, at trafiksignalanlæg uden permanent visning er en ”gammeldags” løsning, som i stadig mindre grad bruges i andre lande. At begynde at teste eller bruge det i Danmark virker derfor umiddelbart som en forkert vej at gå. Samtidigt dokumenteres det, via litteraturgennemgangen, at tiltaget vil få store negative konsekvenser for trafiksikkerheden uden, at det på samme måde er muligt at dokumentere store positive effekter for fremkommelighed, energi og miljø.

Skepsis fra fageksperter
Fageksperter fra landets største kommuner er generelt også skeptiske. De er bl.a. bekymret for de bløde trafikanters sikkerhed. Det anbefales i stedet, at vejbestyrelserne arbejder for at opgradere de gamle trafiksignalanlæg på vejnettet. Disse er i dag  tidsstyrede og indgår derfor ikke i en kæde af samordnede anlæg, til enten trafikstyrede anlæg med præferencegrønt. De indgår desuden heller ikke  til fuldt trafikstyrede anlæg med alt rød hvile-funktion. Denne funktion har den fordel, at det sænker hastigheden for alle tilfarter – noget, der forventeligt reducerer både ulykkesrisikoen og alvorligheden af potentielle ulykker.

 

Rapporten er udarbejdet af vejregelkonsulent, Via Trafik Rådgivning A/S, for Vejregelgruppen ’IT på vej’.

 

Læs rapporten her:Trafiksignalanlæg uden permanent visning

Trafiksignal

Vil du høre mere om rapporten?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon