Rapport: Trafiksignal uden permanent visning er omdrejningspunktet i en ny rapport.

Rapport: Trafiksignal uden permanent visning

Vejregelgruppen ’IT på vej’ har igangsat et vejregelforberedende arbejde, som skal undersøge og vurdere mulighederne for at kunne afprøve og evt. indføre trafiksignalanlæg uden permanent visning i Danmark.

 

Til projektet er der fokuseret på permanente trafiksignalanlæg defineret som det samlede anlæg, der regulerer trafikken for samtlige tilfarter i et vejkryds. Der er fokuseret på hovedsignaler for biltrafikken og dermed ikke på signaler, som alene er rettet mod fodgængere, cyklister eller svingende trafik.

 

Denne vejregelforberedende rapport indeholder en gennemgang af udenlandske og danske anbefalinger om, erfaringer med og fagvurderinger omkring brug af trafiksignalanlæg uden permanent visning. Rapporten giver en anbefaling til, om trafiksignalanlæg uden permanent visning bør afprøves og evt. indføres i Danmark, og i givet fald i hvilken form og under hvilke omstændigheder.

 

Rapporten er udarbejdet af vejregelkonsulent, Via Trafik Rådgivning A/S, for Vejregelgruppen ’IT på vej’.

 

Læs rapporten her:Trafiksignalanlæg uden permanent visning

Trafiksignal

Vil du høre mere om rapporten?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: