Sporbortfald ved motorveje. Evaluering af sporbortfald ved Skanderborg er i gang. Via Trafik har foretaget et litteraturstudie.

Sporbortfald ved motorveje - Nyt notat

Vejdirektoratet er i gang med at evaluere sporbortfald, dvs. reduktion fra 3 til 2 spor, på den Øst-jyske Motorvej (E45) ved Skanderborg. I den forbindelse er Via Trafik blevet bedt om at foretage et litteraturstudie om anbefalinger og erfaringer fra andre lande. Resultater fra dette litteraturstudie er sammenfattet i et notat.

BAGGRUND
Vejdirektoratet i Middelfart er i gang med at evaluere sporbortfald (sporreduktion fra 3 til 2 spor) i den ene retning på Østjyske Motorvej (E45) ved Skanderborg, Dette sporbortfald er blevet etableret i forbindelse med, at en længere delstrækning er blevet udvidet fra 4 til 6 kørespor grundet meget trafik og deraf kapacitetsudfordringer på strækningen. Evalueringen omfatter trafiksikkerhed, trafikantadfærd og trafikafvikling.

I forbindelse med evalueringen har Vejdirektoratet bedt Via Trafik om at gennemføre et litteraturstudie og en erfaringsopsamling om dette tiltag fra andre sammenlignelige lande.

FORMÅL
Projektets formål har været, at:
1. Undersøge og sammenfatte udenlandske anbefalinger om udformning, afmærkning og
skiltning af sporbortfald.
2. Undersøge og sammenfatte udenlandske erfaringer og fagvurderinger af sporbortfald.
Fokus har været at afdække:
1. Anbefalinger, brug, udformning og begrundelse for anvendelse.
2. Evalueringer og erfaringer med anvendelsen ift. trafikantadfærd og -forståelse, trafiksikkerhed samt fremkommelighed og trafikafvikling.

På baggrund af denne gennemgang har formålet været at komme med indspil til og vurdere,
hvordan bortbortfald kan eller bør udformes på danske motorveje under forskellige forudsætninger.

Læs hele notatet her: Sporbortfald ved motorveje

Vej med flere spor

Vil du høre mere om notatet eller om sporbortfald på motorveje?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon