Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer. Vi tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer er klar

Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer er klar fra Færdselsstyrelsen. Via Trafik har bidraget til evalueringen, der allerede har fået opmærksomhed af Transportministeren, der, på baggrund af evalueringen, nu overvejer om der skal indføres hjelmkrav til el-løbehjul.

Evalueringen siger først og fremmest noget om, hvilke tendenser der kan være i forbindelse med benyttelsen af de små motoriserede køretøjer, som er omfattet af de tre forsøgsordninger. Det er først og fremmest el-løbehjulene, der kan opsummeres noget om, da disse indtil videre har opnået størst udbredelse.

I forbindelse med undersøgelse af brugernes adfærd har Via Trafik indsamlet data via forskellige metoder:

Videoobservation
Der er foretaget videoobservationer af 361 brugere af motoriserede løbehjul, 7 motoriserede skateboards og 1 uniwheel. Observationerne
afdækker adfærden i kryds. Dataene kan udelukkende vise en tendens, da der er tale om relativt få observationer, og der kun er set på
udvalgte overtrædelser af færdselsloven i registreringen.

Adfærds- og observationsstudie
Der er foretaget et adfærds- og observationsstudie via manuelle registreringer af adfærd og kendetegn i kryds og på strækninger. Der er
registreret data på 2335 brugere af små motoriserede køretøjer, fordelt på 2185 motoriserede løbehjul, 127 motoriserede skateboards, 7
segboards og 16 Uniwheels.

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
Der er foretaget en kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse
med 1463 respondenter, fordelt på 568 respondenter, der ejer eller
har prøvet et motoriseret løbehjul, 278 respondenter, der ejer eller
har prøvet et motoriseret skateboard eller selvbalancerende køretøj
(19 %), 294 respondenter, der ejer eller har prøvet en speed pedelecs
(20 %), 742 respondenter, der ikke ejer og ikke har prøvet et af
ovenstående køretøjer (51 %).

 

Evaluering fra Færdselsstyrelsen finder du her: Evalueringsrapport om små motoriserede køretøjer

Evalueringen, der blandt andet er baseret på Via Trafiks undersøgelse af adfærds- og sikkerhedsmæssige aspekter, ifm. forsøgsordningerne, finder du her:
Undersøgelse af adfærds- og sikkerhedsmæssige aspekter

El-løbehjul

El-løbehjul er, som i Danmark, også udbredt i Norge. Via Trafik hjælper med, hvordan det kan gøres mere sikkert at bruge disse i Norge.

Vil du høre mere om evalueringen?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon