Borgerinddragelse i Esbjerg ifm. cyklisme.Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

Flere skal cykle i Esbjerg – Borgernes cykelplan

Flere skal cykle, og flere skal cykle mere Onsdag den 4. marts mødtes vi med udvalgte borgere på Esbjerg Hovedbibliotek for at arbejde med en Cykelplan for hele Esbjerg Kommune. Deltagerne i Borgersamlingen er på baggrund af et spørgeskema, udpeget så de repræsenterer kommunen bredt. Esbjerg Kommune har gjort meget for cyklisterne, men alligevel er…