Borgerinddragelse i Esbjerg -
Flere skal cykle, og flere skal cykle mere

Via Trafik har stor erfaring med borgerinddragelse og cykelplaner. Vores arbejde med borgerinddragelse indebærer fx:

  • Kampagner
  • Informationsmateriale
  • Workshops & borgermøder
  • Interessenthåndtering
  • Procesfacilitering
  • Digital inddragelse

Med vores inddragelsesværktøjer i rygsækken mødtes vi onsdag den 4. marts mødtes vi med udvalgte borgere på Esbjerg Hovedbibliotek for at arbejde med en Cykelplan for hele Esbjerg Kommune. På baggrund af et spørgeskema er deltagerne i borgersamlingen udpeget så de repræsenterer kommunen bredt.

Esbjerg Kommune har gjort meget for cyklisterne, men alligevel er andelen af cykelture faldende. Målet med Esbjerg Cykelplan er, at flere skal cykle, og flere skal cykle mere. Derfor er det vigtigt, at brugerne kan spejle sig i de tiltag, som planen lægger op til, og at de føler en stor del af medejerskab for planen.

Borgerinddragelse i forbindelse med cykelplaner i Esbjerg Kommune. Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.
Borgerinddragelse i Esbjerg ifm. cyklisme.Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

Borgernes cykelplan

Vi laver borgerinddragelse helt tidligt i projektet for at sikre, at vi ender med en plan, som ikke kun er udformet på det kommunale skrivebord, men som også står solidt plantet blandt kommunens borgere.

Udover borgersamlingen trækker vi også på input fra kommunens erhvervs-, forenings- og kulturliv. Esbjerg Cykelplan skal være en samlet pakke, som tager højde for alle aspekter af, hvad der skal til for at få cyklen tilbage i førertrøjen.

Læs også om vores arbejde med ny pjece om vejtekniske løsninger for cyklister her

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med inddragelse eller om det konkrete projekt i Esbjerg Kommune?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: