Flere skal cykle, og flere skal cykle mere

Onsdag den 4. marts mødtes vi med udvalgte borgere på Esbjerg Hovedbibliotek for at arbejde med en Cykelplan for hele Esbjerg Kommune. Deltagerne i Borgersamlingen er på baggrund af et spørgeskema, udpeget så de repræsenterer kommunen bredt.

Esbjerg Kommune har gjort meget for cyklisterne, men alligevel er andelen af cykelture faldende. Målet med Esbjerg Cykelplan er, at flere skal cykle, og flere skal cykle mere. Derfor er det vigtigt, at brugerne kan spejle sig i de tiltag, som planen lægger op til, og at de føler en stor del af medejerskab for planen.

Borgerinddragelse i forbindelse med cykelplaner i Esbjerg Kommune. Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.
Borgerinddragelse i Esbjerg ifm. cyklisme.Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

Borgernes cykelplan

Vi inddrager borgere helt tidligt i projektet for at sikre, at vi ender med en plan, som ikke kun er udformet på det kommunale skrivebord, men som også står solidt plantet blandt kommunens borgere.

Udover borgersamlingen vil vi også trække på input fra kommunens erhvervs-, forenings- og kulturliv. Esbjerg Cykelplan skal være en samlet pakke, som tager højde for alle aspekter af, hvad der skal til for at få cyklen tilbage i førertrøjen.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med inddragelse eller om det konkrete projekt i Esbjerg Kommune?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: