Vi hjælper Københavns Kommune med CO2-reduktion i vejtrafikken

CO2-REDUKTION I KØBENHAVN!

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. Det ønsker vi sådan set også. Derfor er vi ekstra glade for, at vi har vundet opgaven, der skal styrke denne indsats.

Borgerrepræsentationen har besluttet at styrke indsatsen vedrørende CO2-udledningen for vejtrafikken gennem en analyse af grøn omstilling af trafikken. Desuden har de besluttet at undersøge, hvordan trafikken i Indre by og brokvarterene kan reduceres. Opgaven indebærer altså 2 mobilitetsanalyser:

ANALYSE 1
”En grøn omstilling af trafikken”, der skal resultere i en detaljeret og implementerbar plan med tre forskellige scenarier for, hvordan CO2-udledningen fra vejtrafik i København kan reduceres frem mod 2025 med begrænset brug af anlægsmidler.

ANALYSE 2
”Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre by og brokvartererne”, der skal kortlægge, hvordan trafikken i Indre by og brokvartererne løbende kan reduceres, så Cityringen understøttes, og så der skabes plads til andre funktioner i byen.

 

Vi ser frem til samarbejdet med Københavns Kommune og de øvrige i vores rådgiverteam fra: Grøn mobilitet, Celis Consult, ICP, COH og Aaros Kommunikation.

 

Arbejdet med projektet er igangsat og forventes afsluttet ved årets udgang.

 

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Mogens Møller på mm@viatrafik.dk

Læs også om vores arbejde med nedsætning af CO2-reduktion i casen ‘Bilreduktion i Middelalderbyen’ her: Bilreduktion i Middelalderbyen

Please follow and like us: