Vi hjælper Københavns Kommune med at reducere CO2-udledningen i vejtrafikken

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. Det ønsker vi sådan set også. Derfor er vi ekstra glade for, at vi har vundet opgaven, der skal styrke denne indsats.

Opgaven indebærer 2 mobilitetsanalyser:

ANALYSE 1
”En grøn omstilling af trafikken”, der skal resultere i en detaljeret og implementerbar plan med tre forskellige scenarier for, hvordan CO2-udledningen fra vejtrafik i København kan reduceres frem mod 2025 med begrænset brug af anlægsmidler.

ANALYSE 2
”Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre by og brokvartererne”, der skal kortlægge, hvordan trafikken i Indre by og brokvartererne løbende kan reduceres, så Cityringen understøttes, og så der skabes plads til andre funktioner i byen.

 

Vi ser frem til samarbejdet med Københavns Kommune og de øvrige i vores rådgiverteam fra: Grøn mobilitet, Celis Consult, ICP, COH og Aaros Kommunikation.

 

Arbejdet med projektet er igangsat og forventes afsluttet ved årets udgang.

 

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Mogens Møller på mm@viatrafik.dk

 

Please follow and like us: