Via Trafik har introduceret konceptet Superfortovet i Danmark. Nu introducerer de også konceptet i Norge.

OM BEGREBET ‘SUPERFORTOV’

I 2018 introducerede vi konceptet: ”Superfortov” i Danmark. Siden har vi arbejdet med videreudvikling og implementering af tiltaget i diverse projekter. Vi har nu også introduceret konceptet i Norge, hvor vi bl.a. belyser, hvordan Superfortovet kan tilpasses en norsk kontekst.

HVORFOR HAR VI BRUG FOR ET NYT BEGREB?

Fordi vi ofte overser fodgængeres behov og potentialerne i særlige steder. Det er målet, at et fælles ord som Superfortov giver helt bestemte associationer, så det kan medvirke til at løfte særlige og udvalgte strækninger fra et standardfortov til et superfortov med plads til alle.

Når man siger Superfortov, har man prioriteret slow city, sikkerhed og tilgængelighed samt oplevelser meget højt – måske højest – på en strækning. Det er fodgængernes svar på supercykelstien, men det handler om mere end fremkommelighed.

MERE FOKUS PÅ FODGÆNGERFORHOLD!

I forlængelse af mobilitetsstudier og diverse handleplaner for øget fremkommelighed mener vi, at der er brug for mere bevidst fokus på fodgængerforhold. Med begrebet superfortove, kickstarter vi et fælles og operationelt ord, som kan bane vejen for nye, og måske alternative, prioriteringer af arealer til gavn og glæde for alle. Som bonus får vi forhåbentlig øget sundhed, livskvalitet og bedre byliv. Det er jo sundt at gå.

TRÆNGSEL & VEJSVING

Vi kender alle til at ankomme til en station, men ikke lige vide, hvor skal vi gå hen? Når vi træder ud på fortovet, er der trængsel. Særligt hvis vi ankommer i myldretiden, hvad de fleste gør. Vi spejder efter et skilt, en retning mod centrum, havnen, busterminalen, rådhuset eller museet. Vi spejder efter typiske orienteringspunkter og guidelines. Finder vi en retning, kæmper vi os gennem mængden, træder evt. ud på cykelsti / p-plads for at komme videre. Der er risiko for at skabe utilsigtede konflikter, enten fordi fortovet er for smalt, eller fordi cykelsti og kørebane ikke adskiller sig tydeligt nok fra hinanden. Konkurrencen om pladsen såvel som retningsforvirringen er stor. Superfortove skal øge sikkerhed, tryghed og guide dig på rette vej.

 

HVOR GIVER SUPERFORTOVE MENING?

Der kan være flere eller bare én enkelt god grund til at anlægge et Superfortov. Formål og funktion skal være klar, fx:

 

 • Ved udvalgte knudepunkter i forlængelse af metro-, bus- og togterminaler, letbanestandsningssteder med store fodgængerstrømme
 • Ved transformation af byer og infrastrukturområder, hvor der er basis for store fodgængerstrømme og nye oplevelser
 • På stærkt trafikerede fortove, som opgraderes for at styrke og styre fodgængertrafikken
 • Hvor fx handelsstrøg, klimavej og turistattraktioner kobles
 • I byområder med nedgang i detailhandelen og/eller hvor utryghed opleves som et problem, hvor superfortove kan løfte området
 • I turistbyer, hvor man forbinder attraktioner med superfortove

 

Læs artiklen: ”Superfortau – nytt tiltak til å fremme gåing”. Artiklen er publiceret i norske Samferdsel.

Læs med her: Superfortau – nytt tiltak til å fremme gåing

 

FAKTA OM ET SUPERFORTOV:

 • Det skiller sig ud: Det ligner ikke almindelige fortov, gågader eller lignende
 • Område: Det hører til i byer og turistområder
 • Rute: Det forbinder større knudepunkter, turmål og attraktioner med grundlag for stor fodgængertrafik
 • Bredde: Det er bredt (over 3 m), så der er god plads til at gå ved siden af – eller passere hinanden samt mulighed for forskellige aktiviteter, ophold og vejudstyr
 • Udformning: Det er universelt udformet og er tilpasset omgivelsernes funktioner, arkitektur og materialer
 • Oplevelse: Det tilbyder oplevelser baseret på strækningens historie og ånd
 • Klima og natur: Det integrerer klimasikring, lokal afrensning af regnvand, beplantning og bynatur
 • Belysning: Det er belyst, og belysningen er tilpasset fodgængerne
 • Prioritet: Fodgængerne er tydelig prioriteret, eventuelt på bekostning af andre trafikantgrupper
 • Hastighed: Hastighed på eventuelle nærliggende veje er maksimalt 40 km/t.

 

Læs mere om Superfortovet i casen: Ny Istedgade

Via Trafik har introduceret konceptet, Superfortov i Danmark. Nu introducerer de også begrebet i Norge.

Vil du høre mere om vores arbejde med Superfortove?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: