Via Trafik har bidraget til Færdselsstyrelsens evaluering af forsøgsordningerne med små motoriserede køretøjer. Via Trafik tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner, og trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte!

El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte! Flere undersøgelser viser, at el-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte. Undersøgelserne er baseret på registreringer af adfærd og regelefterlevelse af danske løbehjulsbrugere.  Vi har skrevet en artikel til Ingeniørens PRO-medie, MobilityTech, om undersøgelsernes resultater.   Læs artiklen her: El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte Vi har desuden hjulpet Færdselsstyrelsen…