El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte!

EL-LØBEHJUL – BRUGERE ER BEDRE END DERES RYGTE!
Flere undersøgelser viser, at el-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte. Undersøgelserne er baseret på registreringer af adfærd og regelefterlevelse af danske løbehjulsbrugere.

I januar 2019 begyndte forsøgsordningen for el-løbehjul, hvor disse er blevet lovlige at bruge i offentlig trafik. I den forbindelse er der indført en række regler for brug af el-løbehjulet. Disse indbefattede blandt andet:

  • Alderskrav på 15 år
  • Krav om kørelys hele døgnet
  • Krav om at el-løbehjulet maks. må kunne køre 20 km/t ved egen kraft
  • Ingen passager
  • Alkoholgrænse på 0,5 promille
  • Krav om at køre på cykelsti/-bane og følge cykelsignaler og -skilte

Færdselsstyrelsen har hovedansvaret for løbende at evaluere denne ordning. Den første evaluering er blevet gennemført og publiceret i foråret 2020. Via Trafik har bistået med denne evaluering og haft ansvar for de dele af evalueringen, som omhandler registeret og selvrapporteret adfærd, sikkerhed og holdninger.

Formålet med Via Trafiks del af evalueringen har været at undersøge 1) brugernes selvrapporterede uheld og nærved-uheld, 2) brugernes adfærd i trafikken, 3) kendetegn ved brugerne og køretøjerne samt 4) holdninger blandt både brugere og ikke-brugere.

Evalueringen er baseret på fire delundersøgelser gennemført i primært København og Aarhus:

  1. Registrering af adfærd og kendetegn ved 2.335 el-løbehjul og andre små elektriske køretøjer.
  2. Videoobservation i fire kryds af adfærd og kendetegn ved 369 el-løbehjul og andre små elektriske køretøjer.
  3. Vejkantsspørgeundersøgelse blandt 211 brugere af el-løbehjul og andre små elektriske køretøjer.
  4. Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.465 brugere og ikke-brugere.

Vi har skrevet en artikel til Ingeniørens PRO-medie, MobilityTech, om undersøgelsernes resultater.

 

Læs artiklen her: El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte

Vi har desuden hjulpet Færdselsstyrelsen med at evaluere forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer.

læs mere om evalueringen her: Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med el-løbehjul og mikromobilitet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: