Trafikplanlægning i industriområder. Via Trafik har skrevet en artikel til Trafik og Veje. Trafikplanlægning i industriområder. Artiklen belyser problemstillinger, indsatser og virkemidler ifm. trafikplanlægning i industriområder.

Trafikplanlægning i industriområder

Trafikplanlægning i industriområder Vejdirektoratet har netop opdateret vejregelhåndbogen: ”Trafikplanlægning i byer”, ved at tilføje et ekstra afsnit i del 4. Afsnittet belyser eksisterende industriområder, hvor en udvikling har medført nye afvigende funktioner som for eksempel skole, beboelse eller fritidsaktiviteter. I den forbindelse har vi lavet et lille skriv i form af en artikel, der bl.a.…