Trafikplanlægning i industriområder. Via Trafik har skrevet en artikel til Trafik og Veje. Trafikplanlægning i industriområder. Artiklen belyser problemstillinger, indsatser og virkemidler ifm. trafikplanlægning i industriområder.

Trafikplanlægning i industriområder

Vejdirektoratet har netop opdateret vejregelhåndbogen: ”Trafikplanlægning i byer”, ved at tilføje et ekstra afsnit i del 4. Afsnittet belyser eksisterende industriområder, hvor en udvikling har medført nye afvigende funktioner som for eksempel skole, beboelse eller fritidsaktiviteter.

I den forbindelse har vi lavet et lille skriv i form af en artikel, der bl.a. belyser problemstillinger, indsatser og virkemidler ifm. Trafikplanlægning i industriområder.

PROBLEMSTILLINGER I INDUSTRIOMRÅDER
Trafikken i et industriområde er ofte homogen, fordi den primært består af tunge motorkøretøjer, varebiler og personbiler med ærinde i området. Nye
afvigende funktioner giver anledning til trafikale udfordringer, når de genererer nye trafiktyper med lette trafikanter, der adskiller
sig væsentligt fra de tunge motorkøretøjer. Det kan lede frem til trafikale udfordringer i følgende situationer:

• Store og uoverskuelige kryds
• Krydsningsbehov, der ikke tilgodeses
af vejens indretning
• Strækninger, der primært/kun er indrettet til kørsel med tunge køretøjer
• Ændrede parkeringsbehov, der resulterer i uhensigtsmæssig personbilsparkering
• Manglende infrastruktur for fodgængere og cyklister, der resulterer i utryghed.

Artiklen kan læses i  Trafik og Veje. og her på siden.

Som bonusinfo, kan den opdaterede udgave af: ”Håndbog i Trafikplanlægning i byer” (december 2019) snart findes på vejreglernes hjemmeside: http://vejregler.lovportaler.dk/

Læs artiklen her: Trafikplanlægning i industriområder

Læs også artiklen: Bæredygtig trafik i Gladsaxe Erhvervskvarter

Midtager, Brøndby Kommune

Parkeringsefterspørgsel kan resultere i et behov for restriktioner for fx at opretholde gode arealforhold for svingende tunge køretøjer som på billedet til venstre.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med trafikplanlægning i industriområder?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon