Vi evaluerer Supercykelstier

Lige før sommerferien vandt vi en rammeaftale på tre år (med mulighed for ét års forlængelse) med Sekretariatet for Supercykelstier i Region Hovedstaden, så vi har sat os i sadlen, spændt hjelmen og ser frem til et spændende projekt, som vi løser i samarbejde med ITS Teknik.

På nuværende tidspunkt er otte supercykelstier etableret. I perioden 2020 til 2024 forventes antallet af supercykelstierne at stige med ti nye.

Der er overordnet to grene i opgaven: Før-/efterevalueringer og Statustællinger. De første aktiviteter er tre førevalueringer (Avedøreruten, Ørestadruten og Ring 3-ruten), som skal igangsættes i september 2020 med dataindsamling. Disse afsluttes i december 2020 med aflevering af evalueringsrapporter.

Evalueringen for alle tre ruter omfatter (med få variationer):

  • Cykeltællinger med slanger
  • Stopinterview/spørgeskema
  • Rejsetidsmålinger
  • Komfortmålinger
  • Ulykkesscreening
  • Rapportering

Samtidigt igangsættes statustællinger på alle de eksisterende supercykelstier, for derved at kunne følge den løbende udvikling i antal cyklister.

Via Trafik har nogle af landets førende cykeleksperter i sin fold og har arbejdet med alle grene af cyklisme, herunder også cykeladfærd.

Læs mere om, hvordan vi fremmer cyklisme gennem casen: Ny Amagerbrogade

Supercykelstier - Via Trafik evaluerer dem i København.

Andre Supercykelstier

Foruden de nævnte evalueringer, har Via Trafik bl.a. også arbejdet med følgende Supercykelstier:
Frederikssundsruten, Roskilderuten og Farumruten.

Læs mere om ruterne her:
Farumruten
Roskilderuten
Frederikssundsruten

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med Supercykelstier?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: