Vi evaluerer Supercykelstier

Lige før sommerferien vandt vi en rammeaftale på tre år (med mulighed for ét års forlængelse) med Sekretariatet for Supercykelstier i Region Hovedstaden, så vi har sat os i sadlen, spændt hjelmen og ser frem til et spændende projekt, som vi løser i samarbejde med ITS Teknik.

Der er overordnet to grene i opgaven: Før-/efterevalueringer og Statustællinger. De første aktiviteter er tre førevalueringer (Avedøreruten, Ørestadruten og Ring 3-ruten), som skal igangsættes i september 2020 med dataindsamling. Disse afsluttes i december 2020 med aflevering af evalueringsrapporter.

Evalueringen for alle tre ruter omfatter (med få variationer):

  • Cykeltællinger med slanger
  • Stopinterview/spørgeskema
  • Rejsetidsmålinger
  • Komfortmålinger
  • Ulykkesscreening
  • Rapportering

Samtidigt igangsættes statustællinger på alle de eksisterende supercykelstier, for derved at kunne følge den løbende udvikling i antal cyklister.

Andre Supercykelstier

Foruden de nævnte evalueringer, har Via Trafik bl.a. også arbejdet med følgende Supercykelstier:
Frederikssundsruten, Roskilderuten og Farumruten.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med Supercykelstier?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: