Vejdirektoratet har, i samarbejde med Via Trafik, udarbejdet ny pjece!

Ny pjece om effekter af cykeltiltag er klar.

Vejdirektoratet netop udgivet pjecen: ”Vejtekniske løsninger for cyklister – Effekt på sikkerhed og oplevet tryghed”. Via Trafik har bistået med opgaven.

I pjecen beskrives, på en kortfattet og letforståelig måde, effekterne af ti udvalgte løsninger på cyklisters sikkerhed, oplevet tryghed og fremkommelighed.
Pjecen giver en kort sammenfatning af effekterne på cyklisters sikkerhed, oplevede tryghed og fremkommelighed for 10 udvalgte vejtekniske løsninger inddelt i 23 løsningsvarianter. Effekterne for andre trafikantgrupper beskrives ikke.

Sammenfatningen er baseret på en omfattende litteraturgennemgang, som
blev gennemført i 2020 ud fra danske og udenlandske anbefalinger, erfaringer og evalueringer fra de seneste ca. 20 år. Effekterne for cyklister er sammenfattet. Effekterne på ulykker omfatter person- og materielskadeulykker.

Tanken er, at pjecen kan være et nyttigt værktøj til at hjælpe bl.a. kommunerne med at vælge gode løsninger for de cyklende. Pjecen er baseret på en litteraturgennemgang af over 140 danske og udenlandske studier af cykeltiltag samt egne ulykkesanalyser for nogen af tiltagene.

Du finder pjecen her: Vejtekniske løsninger for cyklister – Effekt på sikkerhed og oplevet tryghed

Projektet blev igangsat i februar 2020 af Vejdirektoratet, som også har finansieret projektet.

Læs også, hvordan vi arbejder med Supercykelstier her: Vi evaluerer Supercykelstier i København

Cykeltiltag - ny pjece er klar. Vejdirektoratet har udgivet en ny pjece, der er lavet sammen med Via Trafik. Pjecen er bl.a. til kommuner.

Fakta om cyklistulykker i 2019:

  • 888 cyklister kom til skade i 2019, hvoraf 31 blev dræbt
  • 28 procent af de dræbte og tilskadekomne i trafikken var cyklister
  • Ni ud af ti cyklistulykker skete i byerne
  • 53 procent af de dræbte eller tilskadekomne cyklister forulykkede i kryds
  • Fra 2009-2019 er antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister steget med 6 procent

Vil du høre mere om arbejdet med pjecen?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon