Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter

Bæredygtig trafik i Gladsaxe Erhvervskvarter – Mikromobilitet kan blive løsningen

Gladsaxe Kommune går, i samarbejde med erhvervspartnerskabet; Gladsaxe Erhvervsby og Via Trafik, i gang med at undersøge mulighederne for at fremme bæredygtig transport, fx el-løbehjul og dele-cykler hjælpe medarbejderne med at komme det sidste stykke fra stationen eller stoppestedet i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Næsten 40 procent af CO2-udledningen i Gladsaxe Kommune kommer på nuværende tidspunkt fra transporten, men hvis flere går, cykler og bruger kollektiv trafik, vil det forbedre både klima og bymiljø til gavn for borgerne.

Kommunen ønsker at blive klogere på, hvordan man kan få medarbejderne i Ehvervskvarteret til oftere at lade bilen stå og bruge letbanen, der står færdig i 2025 for at påvirke den bæredygtige trafik positivt.

Projektet er igangsat og forventes afsluttet sidst på året.

Læs med om projektets forudsætninger her: Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter

Læs mere om vores arbejde og erfaringer med mikromobilitet her: Ny viden om skateboards og små motoriserede køretøjer 

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Anette Jerup Jørgensen, der er projektleder på projektet på: ajj@viatrafik.dk

Bæredygtig trafik: Mikromobilitet skal fremme bæredygtig transport i Erhvervskvarteret i Gladsaxe.

Vidste du, at:

Gladsaxe Erhvervskvarter er et af de største

og trafikalt mest velbeliggende erhvervsområder

i Hovedstaden. Med etablering af Letbanen

og den igangværende omdannelse fra

traditionelle produktionsvirksomheder til kontorvirksomheder

vil antallet af arbejdspladser i kvarteret forøges markant.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med mikromobilitet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon