Klimaperroner: Klimaperronernes force er, at de sparer anlægsmidler, forstærker byens grønne udtryk, mindsker urban heat-effekt og belastning på kloaksystemet. Samtidig medvirker klimaperronerne til at fastholde og øge antallet af passagerer i den kollektive trafik til gavn for klimaet og bymiljøet.

Klimaperroner – Artikel ude nu

Klimaperroner Hvordan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse?  Det kan du blive klogere på i vores artikel om klimaperroner. Der er et øget fokus på integration af klimatiltag i disse år – også når det gælder projekter, hvor forbedringer i forhold til byudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik skal spille…