Klimaperroner

Hvordan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse?  Det kan du blive klogere på i vores artikel om klimaperroner.

Der er et øget fokus på integration af klimatiltag i disse år – også når det gælder projekter, hvor forbedringer i forhold til byudvikling, infrastruktur og
kollektiv trafik skal spille sammen. Flere kreative idéer og løsninger videreudvikles med det mål at skabe optimal synergi, så den bedst mulige helhedsløsning opnås i de enkelte projekter. Klimaperroner er et glimrende eksempel på, hvordan denne effekt kan opstå – fx i spændet mellem
forbedring af infrastrukturen for den kollektive bustrafik og skybrudssikring af de større veje i tæt by.

METODE(R) OG STYRKER
Ved klimaperronerne anlægges der et
vandhåndteringselement under busstoppestederne, når disse alligevel skal udvides, og overfladen skal opbrydes og retableres. Der opstår således en økonomisk
synergi ved at indtænke regnvandsmagasinering under de arealer, der af vejtekniske grunde skal opbrydes og retableres.
I den stærkt befæstede by vil klimaperronens plantehulsløsning, hvor vejvand anvendes til vanding, give de optimale
vækstbetingelser for træet. Dette uden at ændre på glatførebekæmpelsen. Om vinteren, hvor træet ikke forbruger vand, vil
det salte vejvand strømme forbi træet og ikke ødelægge jorden og træets vækstbetingelser. Med et årligt forbrug af vand
på op til 15 m³ pr. træ vil et vejtræ med vanding med vejvand være at sammenligne med en afkobling af 25 m² befæstet
areal fra renseanlægget.

Ud over vanding som aktivt element i klimaperronens plantehul, anvendes en
særlig opbygget næringsrig jord, der ligner FLL2 jord, så det er muligt at bygge vækstmediet ud under den faste belægning. Med rodspærre sikres vejen imod
rodhævning, og iltningsrør sikrer luft til rødderne.

Artiklen er publiceret i septemberudgaven af Trafik og Veje og har blandt andre, partner i Via Trafik, Mogens Møller, som skribent.

Læs artiklen her:

Klimaperroner – Sådan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse 

Vil du læse mere om vores arbejde med klimaprojekter, så læs også gerne med her: Mobilitetsanalyser i København – CO2-reduktion og bæredygtig transport

Klimaperroner: Klimaperronernes force er, at de sparer anlægsmidler, forstærker byens grønne udtryk, mindsker urban heat-effekt og belastning på kloaksystemet. Samtidig medvirker klimaperronerne til at fastholde og øge antallet af passagerer i den kollektive trafik til gavn for klimaet og bymiljøet.
Klimaperronernes force er, at de sparer anlægsmidler, forstærker byens grønne udtryk, mindsker urban heat-effekt og belastning på kloaksystemet. Samtidig medvirker klimaperronerne til at fastholde og øge antallet af passagerer i den kollektive trafik til gavn for klimaet og bymiljøet.

Ovenover og til venstre ses principtegninger af klimaperron og plantehul med driftsvanding
fra regnkassetter.

Foto: Niras.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med klimaperroner?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon