Klimaperroner

Hvordan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse?  Det kan du blive klogere på i vores artikel om klimaperroner.

Artiklen er publiceret i septemberudgaven af Trafik og Veje og har blandt andre, partner i Via Trafik, Mogens Møller, som skribent.

Læs artiklen her:

Klimaperroner – Sådan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse 

Vil du læse mere om vores arbejde med klimaprojekter, så læs også gerne med her: Mobilitetsanalyser i København – CO2-reduktion og bæredygtig transport

Klimaperronernes force er, at de sparer anlægsmidler, forstærker byens grønne udtryk, mindsker urban heat-effekt og belastning på kloaksystemet. Samtidig medvirker klimaperronerne til at fastholde og øge antallet af passagerer i den kollektive trafik til gavn for klimaet og bymiljøet.
Klimaperronernes force er, at de sparer anlægsmidler, forstærker byens grønne udtryk, mindsker urban heat-effekt og belastning på kloaksystemet. Samtidig medvirker klimaperronerne til at fastholde og øge antallet af passagerer i den kollektive trafik til gavn for klimaet og bymiljøet.

Ovenover og til venstre ses principtegninger af klimaperron og plantehul med driftsvanding
fra regnkassetter.

Foto: Niras.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med klimaperroner?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us: