Cyklistadfærd - Ny videnskabelig artikel

I en ny artikel om cyklistadfærd har Via Trafik, sammen med forskningsleder; Alena Høye, fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo, skrevet og fået publiceret en videnskabelige artikel. Artiklen hedder:
”Are helmeted cyclists taking more risk at signalized intersections”. Den er publiceret i det internationale fagtidsskrift: “Traffic Injury Prevention”. Artiklen beskriver resultaterne af en undersøgelse, hvor vi har foretaget videoobservation og -analyse af over 1000 cyklisters adfærd i 12 signalregulerede kryds i Københavnsområdet. Artiklens fokus er centreret om gul- og rødkørsel og hastighed. På denne baggrund har vi vurderet om cyklister med cykelhjelm tager flere eller færre chancer end cyklister uden hjelm.

Artiklen kan læses her: Are helmeted cyclists taking more risk at signalized intersections?

En kortere dansk udgave, der er bragt i Trafik & Veje kan læses her: Tager cyklister med hjelm flere chancer i trafikken?

Hvis du er mere nysgerrig på cyklistadfærd, så læs vores baggrundsrapport her: Tager cyklister med hjelm flere chancer i traffikken? – Baggrundsrapport

Cyklistadfærd - Ny videnskabelig artikel klar fra Via Trafik.
Cyklistadfærd - Ny videnskabelig artikel klar fra Via Trafik.

Undersøgelsens formål

Undersøgelsens formål har været at undersøge to hypoteser om forholdet mellem brug af cykelhjelm og adfærd. Risikokompensationshypotesen forudsiger mere risikabel adfærd blandt hjelmcyklister (forudsat at brug af hjelm fører til mere risikabel adfærd), og hypoteserne om sikkerhedspakken forudsiger det modsatte (forudsat at sikkerhedsorienterede cyklister er mere tilbøjelige til at bruge hjelm). Hypoteserne udelukker ikke hinanden, hvilket indebærer, at designet af denne undersøgelse kun tillader konklusioner om de relative styrker af de to mekanismer, men ikke om deres tilstedeværelse eller fravær.

Vil du høre mere om cyklistadfærd eller om, hvordan vi har arbejdet med projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon