Brobæksgade - Optimering til gavn for bløde trafikanter

Brobæksgade i Slangerup er optimeret til fordel for de bløde trafikanter.

Frederikssund Kommune har et ønske om at skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i kommunen, herunder også at sikre skolevejen. Helt specifikt drejer det sig om Brobæksgade i Slangerup, der, blandt andet, nu har fået anlagt cykelstier. Samtidig har gaden fået nyt fortov og ny belysning – noget der i høj grad har forskønnet bymiljøet. Projektet er en del af kommunens handlingsplan for cykelstier.

Via Trafik har hjulpet kommunen med at nå målsætningen for optimeringerne på Brobæksgade, så de bløde trafikanter i kommunen tilgodeses – både hvad angår tryghed og trafiksikkerhed.

Fredag den 24. juni kunne borgerne i Slangerup så indvie den 260 meter lange strækning, hvor der dagligt kører lidt over 6.000 køretøjer.

Vejbanen er indsnævret

Der er gjort plads til cykelstierne ved at indsnævre kørebanen en smule og udvide fortovsarealerne, så fortov og cykelsti nu er anlagt i samme niveau, men adskilt tydeligt med et belægningsskift, så der er asfalt på cykelstien og fliser på fortovet. Der er desuden anlagt en ny midterhelle og fodgængerfelt på Stationsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen her.

Kørebanen har fået ny asfalt

Selve kørebanen på Brobæksgade har fået et nyt lag asfalt og afmærkning. Dette blev afsluttet som det sidste og det samlede projekt stod færdigt lige inden efterårsferien i år.

Det har været udfordrende at afvikle trafikken på Brobæksgade samtidig med ombygningen af vejen. Alligevel har projektet fået meget ros fra borgere og naboer til vejen.

Brobæksgade i Slangerupe er ombygget, så de bløde trafikanter tilgodeses. Via Trafik har hjulpet med opgaven.
Brobæksgade i Slangerupe er ombygget, så de bløde trafikanter tilgodeses. Via Trafik har hjulpet med opgaven.

Vi løser alle slags vejprojekter

I Via Trafik løser vi alle slags vejprojekter. Vi har desuden nogle af landets førende trafiksikkerhedseksperter, der dagligt arbejder på at optimere forholdende for de bløde trafikanter.

Læs for eksempel også:
Tager cyklister med hjelm flere chancer i traffikken?

Vil du høre mere om projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon