Skolevej på Amager. Via Trafik har lavet en trafikanalyse for at sikre den nye skoleveje. Desuden er der projekteret anlæg og signal.

CYKELPRIORITERING I SIGNALREGULEREDE KRYDS

Så er der grønt lys til at læse december-udgaven af Trafik og Veje, 2020. Du kan bl.a. læse vores artikel: ”Cykelprioritering i signalregulerede kryds”. Her sætter vores signalspecialist Ulrik Bjerregaard og Lars kamp Jørgensen fra Frederiksberg kommune fokus på cyklisters fremkommelighed i fire kryds på Frederiksberg.

I forbindelse med cykelprioritering i signalregulerede kryds, skriver de to skribenter bl.a. følgende:


“I trafikstyrede kryds er det forholdsvis nemt at give mulighed for ekstragrønt til cyklisterne, uden at det får de store konsekvenser for den øvrige trafik. I samordnede kryds er det derimod nødvendigt at finde ekstra grøntid til cyklisterne ved enten at afkorte sideretningernes grøntider eller ved at afkorte næste omløbs grøntid – for på den måde ef-terfølgende at kunne genetablere samordningen”.

Prisoverslag for etablering af cykelprioritering
De to signalspecialister kommer desuden ind på de omkostninger, der er forbundet med at prioritere cyklisterne:


“Prisen for at etablere cykelprioritering i to retninger i et kryds af normal størrelse er ca. 220.000 kr.

Prisen indeholder indkøb og opsætning af radar og master samt projektering, programmering, test og opfølgning”.

Læs hele artiklen her

Er du mere nysgerrig på projektet, eller vil du vide, hvordan vi arbejder med trafiksignaler? Så kontakt Ulrik Bjerregaard E: ub@viatrafik.dk

Læs også rapporten: Trafiksignal uden permanent visning

Please follow and like us:
fb-share-icon