Vurdering af nye norske regler for brug af el-løbehjul

Udover, at vi løbende evaluerer og vurderer de danske regler for brug af el-løbehjul, har vi også vurderet forslag til nye regler for brug af el-løbehjul i Norge.

I Norge har de indtil nu haft meget lempelige regler for el-løbehjul. Derfor har Oslo f.eks. registreret rigtig mange ulykker med el-løbehjul.

Vi har skrevet en ny artikel om emnet i norske Samferdsel.

Uddrag fra artiklen

“Flere undersøgelser fra flere lande har dokumenteret, at brugere af el-løbehjul har en særlig høj risiko for ulykker. Allerede i sommeren 2019 forudsagde vi (Sørensen, 2019), at som følge af de afslappede regler ville flere mennesker blive såret på el-løbehjul i norske end i danske byer. Denne forudsigelse har vist sig at være korrekt”.

Yderligere beskrives fordelingen af ulykker i hhv. Danmark og Norge på følgende måde:

“I sommeren 2020 (april – august) registrerede Oslo Emergency Medical Service 729 sårede som følge af ulykker med el-løbehjul, i gennemsnit 146 sårede pr. måned. De tilsvarende tal for 2019 var 464 og 93. Til sammenligning har Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital i København i alt registreret 283 skader på ca. 11 måneder i 2019, mens universitetshospitalet i Odense har registreret 40 skader på ca. 5 måneder. Dette giver et gennemsnit på ca. 25 og 8 sårede pr. måned. Antallet af sårede er således f.eks. 4-6 gange højere på Oslo akutafdeling end på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital tilsammen (bemærk, at de to hospitaler ikke dækker hele København), og ca. 10–20 gange højere end i Odense”.

Vores vurdering

Vi vurderer, at de foreslåede skærpede regler, som har flere fællestræk med de nuværende danske regler, kan medvirke til at reducere ulykkesrisikoen i Norge. Vi foreslår dog, at reglerne skærpes yderligere i form af krav til lys, reflekser og oplæring.

 

Læs mere i vores artikel: ‘Gode forslag til norske regler for elsparkesykkel’, der netop er publiceret i norske Samferdsel.

El-løbehjul - Vi har vurderet nye norske regler for brug af el-løbehjul.
El-løbehjul - oversigt over danske og norske regler.

Danske versus norske regler for brug af el-løbehjul

I tabellen til venstre ses en oversigt over udvalgte regler og begrænsninger for design og brug af el-løbehjul i Danmark samt udvalgte forslag til nye regler i Norge, der er vigtige for sikkerheden.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med el-løbehjul?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon