Middelalderbyen - Byrumsforsøg

I sommeren 2021 får fodgængerne endnu mere plads at boltre sig på i Middelalderbyen i København.

Via Trafik har hjulpet Københavns Kommunes rådgivere, TREDJE NATUR og PLADS ApS, med udarbejdelse af et midlertidigt projekt for fem byrum i Indre By. I den forbindelse har Via Trafik bistået med udarbejdelse af skilteplaner, kontrol af brandredningsforhold og generel, trafikal sparring.

I byrumsforsøgene ændres udvalgte gader til gågader med mere eller mindre kørende trafik. Færdsel i gaderne bliver derfor på de gåendes præmisser.

Desuden nedlægges der parkering, ligesom der opsættes over 250 træer i Big bags, og over 50 bænke skal skabe mulighed for ophold. Gaderne stribes op med hvide striber, som understøtter skiltningen af gågade.

Hver strækning har et fokus

Hver strækning i byrumsforsøget har et særligt fokus. Strækningerne er:

  • Vestergade – Cykelgade bevares, men støjgener fra nattelivet dæmpes ved indkørselsforbud for motorkøretøjer om natten
  • Skindergade – Gågade med kørsel tilladt, levende kantzoner med balance mellem kommercielle og ikke-kommercielle byrum
  • Dyrkøb – Gågade med kørsel tilladt, grøn oase
  • Klosterstræde- Hyskenstræde-Naboløs – Lokal gågade med kun cykel-, beboer- og varekørsel tilladt, hensynsfuld adfærd og balance mellem fodgængere, cyklister og varelevering i det smalle byrum
  • Lille Kongensgade – Gågade med cykel-, beboer- og varekørsel tilladt, fokus på udeservering og uformelt ophold
  • Store Kirkestræde – Gågade med kørsel tilladt, samarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner

Formålet med byrumsforsøget er at skabe dialog og samle erfaringer hos beboere, erhvervsliv, kulturliv og besøgende om, hvordan Middelalderbyen kan indrettes i fremtiden.

Efter forsøgsperioden fjernes inventaret og parkeringspladserne genetableres.

Erfaringerne fra forsøgende, indgår i en samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen.

Forsøget blev skudt i gang med et event fredag den 18. juni og varer indtil september 2021.

 

Læs også om vores arbejde med at mindske biltrafikken i Middelalderbyen her

Middelalderbyen - byrumsforsøg. Via Trafik har hjulpet Københavns Kommunes rådgivere TREDJE NATUR og PLADS Aps med udarbejdelse af midlertidigt projekt for 5 byrum i Indre By.
Middelalderbyen - byrumsforsøg. Via Trafik har hjulpet Københavns Kommunes rådgivere TREDJE NATUR og PLADS Aps med udarbejdelse af midlertidigt projekt for 5 byrum i Indre By.

Udbytterigt samarbejde

”Samarbejde med forvaltning, arkitekter og myndigheder har været smidigt og velfungerende. Her fik jeg omsat min faglighed og kompetence 1:1, idet vores trafikgranskning blev indarbejdet direkte i projektudviklingen. Alle gik løsningsorienteret og kreativt til opgaven, hvilket medvirkede til at få forudsætninger og godkendelser af trafikale forhold på plads til tiden. Det var spændende og lærerigt for os at være med i”.

(Mogens Møller, Partner i Via Trafik)

 

,

Vil du høre mere om, hvordan vi har arbejdet med projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon