Kan fremtidens trafikanter blive grønnere?

HVORDAN SIKRER VI, AT FREMTIDENS TRAFIKANTER TRÆFFER BÆREDYGTIGE VALG? ♻

En del af svaret kan måske findes i følgende udtalelse:

”Hvis mine venner tager bussen, så tager jeg også bussen. Så jeg kan snakke med dem. Jeg gør bare lidt det, som mine venner gør”
(Elev, Roskilde Gymnasium).

Bemærkningen befinder sig i en pulje af interessante input som vi for nyligt hjalp Roskilde Kommune med at grave frem i forbindelse med en større analyse af de unges transportvaner. Vores dygtige medarbejdere: Anette J. Jørgensen, Anne-Kirstine B. Ellern og Lasse R. Mathiesen bistod kommunen i arbejdet.

Det hele udspringer af, at Roskilde Kommune har igangsat projektet: ‘Fremtidens trafikanter’, der skal tilvejebringe ny viden om unges transportvaner og udvikle og teste løsninger sammen med unge. Således har en 2. g.- klasse på HTX i Roskilde, siden studiestart, arbejdet med temaet.

Gennem syv projekter kan du, fra d. 13.-17- sep., se deres bud på løsninger til, hvordan fremtidens trafikanter bliver mere grønne i fremtiden. Udstillingen kan ses på Søjlepladsen på Musicon foran Ragnarok i Roskilde.

Projektet er en del af Interreg-projektet: ‘Mobilitet på Tværs’, som løber frem til 2022.

Læs mere om projektet her

Unges transportvaner - kan de blive grønnere? Det har Via trafik hjulpet Roskilde Kommune med at blive klogere på.
Unges transportvaner - kan de blive grønnere? Det har Via trafik hjulpet Roskilde Kommune med at blive klogere på.

Via Trafiks bidrag til projektet

Via Trafik har været totalrådgiver på projektet i forbindelse med projektledelse, designprocesplanlægning, undersøgelsesdesign, dataindsamling, kvalitativ og kvantitativ
analyse, afrapportering og formidling.

Vi  har desuden stået for tilrettelæggelsen af inddragelsesforløbet i tæt samarbejde og i dialog med ungdomsuddannelsesinsitutioner i Roskilde Kommune. Formålet var her at understøtte unges udvikling af tiltag, der kan fremme grøn transport i fremtiden. Desuden er potentialer og barrierer for samkørsel mellem unge afsøgt i forbindelse med projektet?

 

16.09.2021

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med trafikvaner og adfærd?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon