Skolevej på Amager får nyt lyskryds

Frem mod 2034 forventes antallet af folkeskoleelever i Ørestaden at stige, så der samlet set er behov for syv spor. For at imødekomme denne stigning planlægges der en ny skole (Arenakvarterets Skole) til fire af disse syv spor. Skolen forventes klar til ibrugtagning i 2023. Indtil da vil der være behov for mere kapacitet end den nuværende Kalvebod Fælled Skole kan rumme. Derfor planlægges der en tidlig opstart af Arenakvarterets Skole i en midlertidig løsning i pavillonbyggeri på Sigtelinjegrunden ved Ørestads Boulevard.

Københavns Kommune og TRUST er i gang med planlægningen af den midlertidige pavillonløsning, og har i den forbindelse bedt Via Trafik om at fastlægge anbefalede skoleveje, og redegøre for nødvendige tiltag på veje, stier og krydsningspunkter på skolevejen.

Tiltag til forbedring af trafiksikkerheden

I forbindelse med etableringen af en ny skole på Otto Baches Allé-Kanalvej på Amager, har Via Trafik lavet en trafikanalyse for at sikre skolevejen. I analysen blev der peget på behovet for at sikre krydsningspunktet ved skolen. Via Trafik har således stået for projekteringen af både anlæg og signal. Løsningen blev en ny signalreguleret sti-krydsning, hvor cyklister kan køre gennem krydset med vigepligt (langs vejen) – dvs., at der er skilleheller til start og slut at fodgængerfelt og cykelsti-krydsning.

I forbindelse med den valgte løsning for cyklisternes vigepligt, har vi gjort os nogle adfærdsmæssige erfaringer, som vi vil kunne drage fordel af i fremtidige projekter.

 

Skolevej på Amager. Via Trafik har lavet en trafikanalyse for at sikre den nye skoleveje. Desuden er der projekteret anlæg og signal.

Vi har over 20 års erfaring med skolevejsprojekter

Gennem åerne har vi løst mange forskellige skolevejsprojekter, og vi er altid opdaterede på den nyeste viden. Det gælder bl.a.: trafiksikkerhed, vejudformninger, adfærdskampagner og politikker inden for skoletrafik. Vi kan derfor hjælpe med at skabe sikre skoleveje med flere forskellige virkemidler.

Læs mere i casen: Teglholmen – Sikker skolevej

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med skoleveje?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon