KAN DET BETALE SIG AT BRUGE TELEDATA I TRAFIKPROJEKTER?

Ja! Det giver fx mening at bruge teledata, hvis man vil optimere:

– Mobilitetsplaner
– Klimatiltag – fx C02-beregninger
– Trafikmodeller & OD-relationer
– Passagérpotentialer
– Cykel- og kollektivruter
– Kvalitetssikring af dit projekt

 

Trafikplanlægning har ændret sig en hel del i de senere år, ikke mindst på grund af en lang række nye datatyper, der understøtter trafikmodellering og prognoser.

I Via Trafik bruger vi mange forskellige data, og vi har fx brug for oplysninger fra trafikundersøgelser om, hvordan folk træffer beslutninger i forskellige situationer for at kunne opbygge store transportmodeller – noget vi i øvrigt har stor erfaring med.

Teledata kan fortæller os, hvor en rejse begynder, og hvor den ender. Det bruger vi fx til at kortlægge de forskellige trafikanttypers bevægelser fra punkt A til B. Gennem vores mange, forskelligartede projekter har vi således opdaget kvaliteten i at bruge teledata fra Telia i flere af vores projekter. I det følgende præsenterer vi fire scenarier, hvor vi har brugt teledata med et positivt udbytte.

 

Mobilitetsplan for Aabenraa

I arbejdet med en ny mobilitetsplan for Aabenraa kommune skal mobiliteten mellem mellem Aabenraa by og de omkringliggende lokalsamfund belyses. Til dette er der blandt andet brugt informationer fra teledata. Det er blandt andet blevet undersøgt (på sogneniveau), hvor befolkningen orienterer sig når det kommer sig til handel, uddannelse, arbejde og andre tjenester. Trafikken mellem sogne (satellitbyer/bysamfund) i Aabenraa, er blevet analyseret. På baggrund af brugen af teledata, er det tydeligt at se typiske bevægelsesmønstre. Dette muliggør politikernes muligligheder for at agere på optimering af flowet ift. forskellige trafikkantgrupper i forskellige korridorer. Samtidigt sikres der bedre muligheder for hovedbyen og de små satellitbyer.

 

Desuden kunne brugen af teledata give et mere præcist overblik over:

  • Trafikken mellem sognene (satellitbyer/bysamfund)
  • Hvor beboerne orienterer sig henad?
  • Indsatser mod specielle OD-relationer

 

Holbæk trafikmodel

Brugen af teledata var desuden værdifuld, da vi opbyggede en trafikmodel for Holbæk Kommune. Udover vores mange, forskellige datakilder, kunne vi, ved hjælp af teledata, kvalitetssikre input fra ’Landstrafikmodellen’, som primært har bidraget med information fra portzoner (zoner, der ligger i randområderne i trafikmodellen) – fx er OD-relationen for trafikken fra motorvejen fra Roskilde analyseret. Det vil sige, at vi kunne se, hvor trafikken kører til og fra når den kommer ind og ud af modellen. Informationen fra Landstrafikmodellen er givet på nogle større zoner inden for modelområdet og teledata er benyttet til at kunne detaljere trafikkens OD-relationer til en mere detaljeret zonestruktur. Derudover er trafikmængderne kontrolleret for at se om der er uoverensstemmelser med mængderne fra Landstrafikmodellen.

 

Cykelpotentiale

Når det gælder cykelprojekter, er teledata også yderst anvendelige. Det erfarede vi, da vi fx arbejdede på et projekt om cykelpotentiale i Rødovre Kommune. Her har vi undersøgt, hvor folk hhv. bevæger sig til- og fra i kommunens fire sogne.

Udover antallet af ture, er længde og type også belyst. Til dette formål er der blandt andet brugt teledata, som dog ikke giver information om transportmiddelvalg, men i sammenhæng med TU-data (transportvaneundersøgelse, udføres af DTU), har transportmiddelvalget kunne belyses og transportmønstrene opstilles. På den baggrund kan der laves planer for optimering af cykel- og kollektive ruter.

 

Passagér-potentiale

I arbejdet med passagér-potentialer kan det også være frugtbart at bruge teledata. Det har vi fx erfaret, da vi undersøgte passagerpotentialet for kollektive rejser mellem udvalgte områder i en korridor vest for København. Teledata blev her brugt til at klarlægge, hvor mange der i dag rejser mellem netop disse lokaliteter. Resultaterne er sammenlignet med mængden af ture fra rejsekortet og en trafikmodel for Hovedstadsområdet.

 

Læs desuden artiklen: Teledata styrker planlægningen af fremtidens trafik

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med teledata?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon