Spøgelsescyklisme er udbredt og farligt

Spøgelsesbilisme har længe været et kendt fænomen. Anderledes forholder det sig med fænomenets kedelige fætter: ”Spøgelsescyklisme”. Ligesom med spøgelsesbilismen, identificeres spøgelsescyklisme også ved, at der køres mod færdselsretningen. Indtil nu har vi dog ikke haft meget viden til denne farlige trafikantgruppe, så det besluttede vi at ændre på. Via Trafik har derfor, som de første i Danmark, udforsket spøgelsescyklismen nærmere.

 

Projektet er gennemført for GF Fonden, der netop nu har publiceret den endelige rapport om emnet. Se pressemeddelelsen her

 

I rapporten dokumenterer vi bl.a., at spøgelsescyklisme er et udbredt fænomen, og at denne adfærd er særdeles risikofyldt. Desuden har vi fundet frem til, at spøgelsescyklister i gennemsnit udgør 1,4 procent af den samlede cykeltrafik på en række undersøgte lokaliteter i København og Aarhus. På Bernhard Jensen Boulevard i Aarhus er andelen helt op til 21 procent i morgentrafikken.

 

Vi har også fundet ud af, at det er helt op til en tredjedel af spøgelsescyklisterne, som cykler over 500 m. mod færdselsretningen. I tillæg til dette viser konfliktstudier desuden, at risikoen for konflikter i gennemsnit er ca. syv gange så stor for spøgelsescyklisterne som for de cyklister, der cykler med færdselsretningen.

 

Undersøgelsesmetoder

Studiet af spøgelsescyklisme omfatter følgende seks delundersøgelser:

 

1) Litteraturstudie af danske og udenlandske studier, erfaringer og tiltag

2) Analyse af 21 stræknings- og krydstællinger af cykeltrafik i København og Aarhus

3) Registrering i trafikken af kendetegn og adfærd for 750 spøgelsescyklister i Aarhus

4) Videooptagelse og -analyse af konflikter på fem lokaliteter i Aarhus

5) Stopinterview i trafikken af 50 spøgelsescyklister

6) Landsdækkende survey med 1010 repræsentativt udvalgte danske trafikanter

 

Du finder hele rapporten her

Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .

Vil du høre mere om projektet?

Så kontakt

Andre cases

Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .
Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .
Please follow and like us:
fb-share-icon