Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

I marts-udgaven af Trafik og Veje har vi en artikel med, hvor vi sætter fokus på cyklisters sikkerhed i byrundkørsler.

Rundkørsler regnes generelt som et godt trafiksikkerhedstiltag. Ifølge den norske trafiksikkerhedshåndbog (www.tshandbok.no) reducerer rundkørsler i byer fx antal ulykker (alle skadesgrader) med procent i forhold til andre krydstyper. Samtidig kan de have en gavnlig effekt på trafikafviklingen. Men hvilken effekt har rundkørsler for de cyklende i byerne? Dette er i en årrække blevet diskuteret i fagmiljøet, og nogle kommuner vælger fx at anlægge byrundkørsler, mens andre fjerner dem.

I artiklen får du bl.a. et indblik i, hvad der er de Cykelfaciliteternes paradoks og, hvad, der er det bedste valg og udformning ifm. en rundkørsel.

 

Du kan læse artiklen her: Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler. Det er titlen på en ny artikel fra Via Trafik. Læs om deres fund her.
Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler. Det er titlen på en ny artikel fra Via Trafik. Læs om deres fund her.

Metode og dokumentation

Artiklen er baseret på fire projekter, som Via Trafik har gennemført for Vejdirektoratet fra 2020-2022.

Her er de tre overordnede analysedele, der ligger til grund for projekterne og dermed for atiklen:

  1. Et omfattende litteraturstudie af danske og udenlandske erfaringer, studier og anbefalinger om især sikkerhed, men også tryghed og fremkommelighed for cyklister i rundkørsler.
  2. En kategoribaseret ulykkesanalyse af sammenhængen mellem ulykker, udformning af rundkørsler samt bil- og cykeltrafik i 564 byrundkørsler fordelt på især mini- og enkeltsporede rundkørsler, men også få tosporede rundkørsler. Som noget unikt indgår der både bil- og cykeltrafik for alle vejgrene, og analysen omfatter således 4.436 trafiktal.
  3. En før-efter ulykkesevaluering af 149 kryds, som er blevet ombygget til eller fra forskellige varianter af byrundkørsler. Der er korrigeret for generel ulykkesudvikling og regressionseffekt i analyserne, og der er foretaget homogenitet- og signifikanstest.

Arbejdet er dokumenteret i to omfattende rapporter. De vigtigste resultater er desuden beskrevet i en kortere sammenfatningsrapport. Endelig er hovedresultaterne resumeret i en kortfattet VD-pjece. Den finder du her: Link

 

17.03.2022

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med cyklisme og trafiksikkerhed?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon