Nyt katalog - BRT-inspirerede tiltag

Vi har for nyligt undersøgt mulighederne for at etablere tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid Transit) i en bus­korridor i Hillerød. Det er der kommet et nyt katalog ud af.

Mulighedsstudiet er udarbejdet i et samarbejde mellem Via Trafik, Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Movia med rådgivning fra Gehl og Urban Power.

Studiet er nu transformeret til et katalog med en række visionsfor­slag til BRT-inspirerede løsninger i den udvalgte korridor.

Kataloget indeholder først en kortlægning af udfordrin­ger og potentialer i korridoren og derefter forslag til konkrete BRT-inspirerede tiltag samt effekter og anlægsøkonomi.

Tre af projekterne er blevet godkendt af ABT-udvalget med henblik på endelig godkendelse af byrådet efter sommerferien. Godkendes projekterne, vil de blive anlagt i 2023-2024.

Måske finder du inspiration i kataloget? 💡

Du finder det i hvert fald her: Bedre busdrift i Hillerød

 

Læs også om Danmarks første BRT – Bedre bus til Nørre Campus her

Nyt katalog om BRT-inspirerede tiltag! Vi har undersøgt mulighederne for at etablere tiltag inspireret af BRT i en bus­korridor i Hillerød.

Vil du høre mere om projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon