BRT-inspirerede tiltag i Hillerød og Ringsted

Via Trafik har for nyligt undersøgt mulighederne for at etablere tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid Transit) i en bus­korridor i hhv. Hillerød og Ringsted.

Mulighedsstudierne er udarbejdet i et samarbejde mellem Via Trafik, Hillerød Kommune, Ringsted kommune, Region Hovedstaden og Movia med rådgivning fra Gehl og Urban Power.

Studierne er nu transformeret til to kataloger med en række visionsfor­slag til BRT-inspirerede løsninger i de udvalgte korridorer.

Katalogernes indhold

Katalogerne indeholder først en kortlægning af udfordrin­ger og potentialer i korridoren og derefter forslag til konkrete BRT-inspirerede tiltag samt effekter og anlægsøkonomi.

Tre af projekterne er blevet godkendt af ABT-udvalget med henblik på endelig godkendelse af byrådet efter sommerferien. Godkendes projekterne, vil de blive anlagt i 2023-2024.

Til højre ses en figur, der viser de stedsspecifikke parametre, der er anvendt i forbindelse med analyser og knudepunkter (kilde: Gehl).

 

Læs vores seneste artikel for en uddybende beskrivelse af de to mulighedsstudier. Du finder den her: BRT-inspirerede tiltag kan forbedre busdriften i Hillerød og Ringsted

Læs også om vores arbejde med Danmarks første BRT: ‘Bedre bus til Nørre Campus’ her

BRT-inspirerede tiltag i Hillerød og Ringsted, Via Trafik.
BRT-inspirerede tiltag i Ringsted. Et mulighedsstudie af Via Trafik.

Til venstre ses det nye stoppested ved Ringsted Station.
Kilde: Urban Power.

 

Vil du høre mere om de to mulighedsstudier?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon