Grøn mobilitetsplan i Frederikssund

Gennem samskabelse og inddragelse har vi bidraget til at sætte rammen for en grøn mobilitetsplan i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har fremsat an ambitiøs målsætning om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2045. Skal det mål nås, er det nødvendigt at gå nye veje for at reducere udledninger fra transportsektoren. Via Trafik har stået for…