Gennem samskabelse og inddragelse har vi bidraget til at sætte rammen for en grøn mobilitetsplan i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har fremsat an ambitiøs målsætning om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2045. Skal det mål nås, er det nødvendigt at gå nye veje for at reducere udledninger fra transportsektoren.

Via Trafik har stået for at udarbejde mobilitetsplanen for hele Frederikssund Kommune. Planen skal bidrage til at gøre grønne mobilitetsformer mere attraktive og tilgængelige for borgere og virksomheder, så transportsektorens klimapåvirkning reduceres, mens der samtidig kan høstes andre gevinster i form af øget sundhed, trivsel og bedre mobilitet i kommunen.

Omfattende inddragelsesproces

Som et væsentligt element i planen har vi faciliteret en omfattende inddragelsesproces med fire borgersamlingsmøder og en virksomhedsworkshop for at sikre den lokale forankring, der muliggør, at planen bliver en succes.

Udover inddragelsesprocessen, baserer planen sig på omfattende kortlægning af mobiliteten i kommunen. I den forbindelse har vi bl.a. gennemført en stor borgerundersøgelse med over 7.000 besvarelser, kortlægning af mobiliteten i udvalgte byer, hvor der er udarbejdet et særligt mobilitetsindeks, analyse af bevægelsesmønstre gennem brug af teledata samt analyse af stinettet og dets sammenhæng til skoler og andre aktiviteter.

På baggrund af analyserne og inddragelsesprocessen er der udpeget fire temaer og 20 konkrete anbefalinger. De fire temaer er:

1. Cykeltrafik

2. Kollektiv trafik og Samkørsel

3. Fossilfri transportmidler

4. De mindre byer

Temaerne er rygraden i planen og sammen med anbefalingerne, danner de grundlaget for mobilitetsplanens målsætninger om at reducere klimabelastningen og øge mobiliteten. I den forbindelse har vi foretaget konkrete CO2-beregninger for hvert tiltag og den samlede reduktion.

Du kan læse mere om mobilitetsplanen her: Frederikssund Mobilitetsplan

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med mobilitetsplaner, inddragelse og CO2-reduktion?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon