Cykeløer - Nye anbefalinger klar

Antallet af specialcykler, særligt ladcykler, har de seneste år været stærkt stigende i trafikken. Disse cykler fylder mere og har en anden køredynamik end normale cykler – noget, der kan give udfordringer i byer og signalregulerede kryds, hvor pladsen ofte er trang.

Som følge af dette, er flere kryds blevet ombygget for at forbedre forholdene for cyklisterne. Antallet af de såkaldte cykeløer har således været voksende.

Anbefalinger til, hvordan cykeløer bedst udformes

Indtil nu har der kun været få anbefalinger om, hvordan disse cykeløer bør udformes. Vejdirektoratet har derfor, via vejregelgruppen; ”Byernes trafikarealer” og med bistand fra Via Trafik, undersøgt en række eksisterende cykeløer. På denne baggrund er der nu kommet anbefalinger til, hvordan cykeløerne bør udformes, så der er plads til både normal- og specialcykler. Arbejdet er beskrevet i rapporten: “Kørekurver for specialcykler og analyse af cykeløer”. Du finder rapporten her

 

Et vigtigt element har været at etablere såkaldte kørekurver for en række special- og godscykler. Der er etableret nye kørekurver for følgende syv typer specialcykler:

 

 1. Tohjulet ladcykel med lad foran fører
 2. Trehjulet ladcykel med lad foran fører
 3. Cykel med cykelanhænger
 4. Cykel med efterløber
 5. Tohjulet godscykel med lad foran fører
 6. Trehjulet godscykel med kasse bagpå og siddende fører foran
 7. Firehjulet godscykel med kasse bagpå og liggende fører foran

 

De vigtigste anbefalinger om udformning af cykeløer er følgende:

 • Udformningen og størrelsen af cykeløens venteområde skal altid tilpasses den aktuelle cykeltrafik, dvs. mængden af cyklister der maksimalt forventes indenfor et signalomløb. Hvis der er meget cykeltrafik eller hvis andelen af specialcykler er stor, bør cykeløens venteområde naturligvis afspejle dette i sin størrelse.
 • Venteområdet bør minimum være 2,2 m bredt. Omvendt bør venteområdet heller ikke udformes for bredt, da det kan medføre, at dets funktion kan misforstås eller misbruges af andre trafikanter.
 • Venteområdet bør samtidig være minimum 5 m langt. Anvendes en kort længde på venteområdet, er det helt afgørende, at signalanlæggets signalprogram tages i betragtning, så opstuvning ind over højresvingsshunten undgås. Vurderingen bør altid tage udgangspunkt i krydstællinger af cykeltrafikken.
 • Cykeløerne bør udformes med radier, der tilgodeser alle cykeltyper, og dette bør altid verificeres med kørekurver for specialcykler. Det er i særlig grad indkørslen til cykeløen fra cykelstien via et typisk skarpt sving fra en smal venstresvingsbane, som kan give udfordringer.De endelige anbefalinger om cykeløer vil i 2023 blive inkluderet i håndbogen ”Vejkryds i byer”, mens de programmerede kørekurver vil blive inkluderet i AutoTurn til foråret. Kørekurverne er allerede tilgængelige her
 • Der foretages en samlet vurdering af cykeløernes bredde, længde og radier. En cykelø med fx et smalt venteområde og en skarp kurve kan være problematisk og bør undgås.

 

De endelige anbefalinger om cykeløer vil i 2023 blive inkluderet i håndbogen ”Vejkryds i byer”, mens de programmerede kørekurver vil blive inkluderet i AutoTurn til foråret. Kørekurverne er allerede tilgængelige på: ”www.vejdirektoratet.dk/side/koerekurver”.

Hvad kendetegner en cykelø?

En cykelø er et område i signalkryds, typisk mellem en højresvingsshunt og et ligeudspor for biltrafikken til cyklister, som er adskilt fra fodgængere, og som typisk er afgrænset af kantsten. Området ligger dermed som en ø i krydset, hvor cyklisterne kan vente i forbindelse med krydsning.

Vil du høre mere projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon