Den første større offentlige park i Nordhavn

Sammen med OPLAND og DGE Miljø har vi vundet projekteringen af Kranparken i Nordhavn, som bliver Nordhavns første større offentlige park på ca. 10.000 m2.

Den nye havnepark ligger ud til havnen med ud­sigt til Svanemølleværket og Svane­møllehavnen og skal udvikles sammen med københavnerne og de kommende brugere i en inddragelsesproces – blandt andet en workshop.

Visionen er, at Kranparkens industrihistorie skal afspejles i designet og i indretningen af parken. To kraner i funktion prydede kajkanten indtil 2001, og de gamle fundamenter fra både kransporet og kranerne kan stadig ses i belægningerne. Langs kajkanten ses togskinner og kajpullerter, der har været anvendt til fortøjning. I juli 2022 blev en tidligere kulkran flyttet til området og placeret langs kajkanten. Den skal understøtte og stå som et symbol på Kranparkens kommende udformning.

De centrale elementer i projektet: er flg.:

✔ Bynatur og byliv

✔ Fokus på sanselighed og ’bløde’ aktiviteter

✔ Samskabelse med københavnerne/fremtidige brugere

✔ Biodiversi­tet og artsforståelse

✔ Robusthed, og for­midling

Vi har vundet Kranparken - Nordhavnens første større offentlige park. Teamet består af Opland, DGE Miljø og Via Trafik - en del af Sweco.
Vi har vundet Kranparken - Nordhavnens første større offentlige park. Teamet består af Opland, DGE Miljø og Via Trafik - en del af Sweco.

Visuelle hjælpemidler

Ved at formulere et fælles billedsprog, som er relevant for projektet ‘Kranparken’, blev der for nyligt skabt et rum for udveksling af tanker og idéer på en workshop, hvor borgerne kunne give deres besyv med i planlægningen af den nye offentlige park i Nordhavn.

Kranparken forventes færdig i efteråret 2024/foråret 2025. I løbet af foråret og sommeren 2023 inviteres alle interesserede til workshop, hvor man kan komme med input og ønsker til Kranparkens funktioner.

Læs mere om projektet her

Se også vores øvrige cases her

 

24.02.2023

Vil du høre mere om projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon