Via Trafik - En del af Sweco evaluerer 2 minus 1-veje i hele Danmark sammen md Vejdirektoratet.

2 minus 1-veje – Landsdækkende evaluering

Landsdækkende evaluering af 2 minus 1-veje 2 minus 1-veje bliver mere og mere udbredt i Danmark. Vejtypen, hvor bilisterne skal deles om ét spor uanset kørselsretning, benyttes til at skabe mere plads for lette trafikanter på strækninger, hvor alternativet er at anlægge cykelstier/-baner, fortov eller helt at undlade at gøre noget. Vejtypen har eksisteret på…