Via Trafik - En del af Sweco evaluerer 2 minus 1-veje i hele Danmark sammen md Vejdirektoratet.

Landsdækkende evaluering af 2 minus 1-veje

2 minus 1-veje bliver mere og mere udbredt i Danmark. Vejtypen, hvor bilisterne skal deles om ét spor uanset kørselsretning, benyttes til at skabe mere plads for lette trafikanter på strækninger, hvor alternativet er at anlægge cykelstier/-baner, fortov eller helt at undlade at gøre noget.

Vejtypen har eksisteret på det danske vejnet i ca. 20 år og findes i dag i de fleste danske kommuner. Der er dog ikke tidligere foretaget en landsdækkende evaluering, der sammenfatter effekterne på trafiksikkerhed, tryghed, rejsevaner samt brugernes oplevelse af vejtypen. Det bliver der lavet om på nu. I 2022 fik Via Trafik – En del af Sweco nemlig tildelt midler gennem Vejdirektoratets Cykelpulje for viden- og innovationsprojektet: ’Evaluering af 2 minus 1-veje’ til netop dette. Arbejdet er nu i fuld sving, og du kan bidrage til projektet ved at give din mening om vejtypen til kende og dele dine oplevelser.

Vi håber, du har lyst til at deltage i undersøgelsen her: Evaluering af 2 minus 1-vej

Undersøgelsen er anonym og tager ca. 5-10 minutter at gennemføre.

 

Tak for hjælpen!

 

Er du interesseret i, hvad vi ellers laver? Så læs med her

Vil du høre mere om projektet?

Så kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon