Vi tilbyder rådgivning inden for alle trafikale emner

Trafikplanlægning

 • Trafikplaner & strategier
 • Mobilitetsplaner
 • Cyklistplaner
 • Skolevejsanalyser
 • Hastighedsplaner
 • Trafiksikkerhedsplaner
 • Trafiksikkerhedsrevisioner
 • Trafiksikkerhedsinspektioner
 • Tilgængelighedsplaner
 • Tilgængelighedsrevisioner
 • Parkeringsstrategier
 • Kollektive trafikplaner & -terminaler
 • Fremkommelighedsanalyser
 • Arealbehovsanalyser
 • Byrums- & landskabsanalyser
 • Masterplaner & designmanualer
 • Trafikmiljø & VVM-analyser

Trafikanalyser

 • Trafikmodelberegninger
 • Kapacitetsberegninger
 • Trafiksimuleringer
 • Parkeringsanalyser
 • Trafiktællinger
 • Hastighedsmålinger
 • Rejsetidsmålinger
 • Adfærdsanalyser
 • Spørgekortanalyser
 • Nummerskrivningsanalyser
 • Trafik- & industristøj

Vejprojektering

 • Vej- & stianlæg
 • Kryds & rundkørsler
 • Signalanlæg & ITS
 • Trafikterminaler & P-pladser
 • Pladser & gågader
 • Klimasikring & LAR
 • Landskab & byrum
 • Totalrådgivning
 • Projekteringsledelse
 • Anlægsoverslag
 • Dispositions- & projektforslag
 • Hovedprojekt & udbudsmateriale
 • Byggeledelse & tilsyn
 • Licitation & kontrahering
 • Arbejdsmiljø & sikkerhed
 • Afleveringsforretning
 • 1 & 5 års eftersyn
 • Drifts- & vedligeholdelsesplaner

Formidling & Borgerinddragelse

 • Præsentationer & foredrag
 • Undervisning & kurser
 • Kampagner
 • Informationsmateriale
 • Workshops & borgermøder
 • Interessenthåndtering
 • Vejregler
 • Procesfacilitering
 • Digital inddragelse
null

Trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør!

Kontakt os

Cases