Borgerinddragelse og formidling

Borgernes oplevelser og meninger har stor betydning, når der skal udvikles byrum og gennemføres trafikprojekter.

Ofte gennemføres borgerhøringer og -møder forud for vedtagelse af en plan eller gennemførelsen af et projekt.

Via Trafik bistår gerne med trafikfaglig ekspertise, processtyring og præsentationer, ligesom vi også samler op på input og inkorporerer de lokale ønsker i projektet efter aftale med bygherre.

Opgavetyper
  • Borgermøder i form af fremlæggelse og præsentation af projekter o.lign.
  • Følgegruppearbejde med repræsentanter fra udvalgte interessentgrupper
  • Holdningsanalyser vha. spørgekort eller internettet
  • Interview med udvalgte interessenter eller fokusgrupper
  • Udarbejdelse af hjemmesider for projekter eller trafikale handlingsplaner
  • Præsentationsmateriale, foldere og kampagner

Herover et borgermøde på gaden - "Din mening for en muffin" Istedgade, Via Trafik 2010.