Busfremkommelighed

Øget busfremkommelighed forbedrer kollektive bussers vilkår i trafikken.

Via Trafik kan varetage alle busfremkommelighedsprojektets faser fra busplanlægning og dispositionsforslag til anlæg.

Opgavetyper

  • Helhedsorienterede busfremkommelighedsanalyser både for enkelte strækninger og komplekse vejnet og busbetjeningsområder
  • Udarbejdelse af forslag til konkrete busprioriteringstiltag, herunder fx ITS, bussignalanlæg, busperroner og busbaner
  • Vurdering af afledte konsekvenser for trafiksikkerhed, serviceniveau, tilgængelighed m.fl.
  • Modellering af ny vejgeometri og signaltekniske tiltag i mikrosimuleringsprogrammet VISSIM
  • Dokumentation af busrejsetidsforbedringer og effekter for øvrig trafik, eksempelvis til brug for ansøgninger om puljemidler

Forbedret busfremkommelighed mindsker rejsehastighed, øger præcision og pålidelighed, giver flere passagerer, bedre arbejdsmiljø for chauffører og færre driftsudgifter for bustrafikselskaberne.