Cykeltrafik

Jo flere, der tager cyklen, jo mere kan vi nedbringe transportens CO2-udslip.

Det giver flere cyklister øget sundhed og mindre trængsel på vejene, blandt andet ved skolerne om morgenen. Via Trafik arbejder med cykeltrafik i alle aspekter fra idéstadie til udførelse. Vi rådgiver både ved gængse løsninger og ved udvikling af nye idéer.

Opgavetyper

  • Cykelhandlingsplaner
  • Planlægning og projektering af cykelstier og supercykelstier (fra ideskitser til hovedprojekt)
  • Trafikanalyser med fokus på fremme af cykeltrafik – fx sikre skoleveje
  • Forundersøgelse og planlægning af cykel- og gangbus ordninger
  • Hjælp til kommuner med hensyn til ansøgning om midler fra Cykelpuljen

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 07 27