Landskab og Byrum

Vi skaber sammenhængende landskaber og byrum, når vi rådgiver i byudvikling og løser trafikale opgaver.

Byudvikling med nye veje, støjvolde, omlægning af trafik og veje med tilføjelse af fx cykelsti, terminaler eller andet ændrer omgivelserne. Dermed opstår nye muligheder for bl.a. rekreative funktioner, fx med terrænregulering, begrønning, aptering (legeredskaber, affaldskurve, cykelparkering og bænke m.v.). 

Vi griber udfordringerne, så ingeniørernes trafikale løsninger går hånd i hånd med landskabsarkitekternes behandling af landskab og byrum.

Vi skaber helhedløsninger i krydsfeltet mellem trafik-, landskabs- og byplanlægning.

 

Opgavetyper

  • Landskabsplaner & Landskabsanalyser
  • Skitsering, visualisering og projektering af landskab og byrum
  • Sammenspil mellem smukke byrum og tilgængelighedsløsninger
  • Vejtræer og -beplantning i forbindelse med fx rundkørsler, grønne heller og byrum
  • Byrumsinventar & Apteringsmanualer
  • Landskabsarkitektfaglig bistand til lokalplaner
  • Forpladser til butiksområder, terminaler, stationer mm.
  • Byrum i forbindelse med vejudlæg eller større busholdepladser
  • Parkeringspladser og alternative anvendelser af disse
  • Skematiske skyggediagrammer (som fx på billede herunder)

Skyggediagram

 

Kontaktperson

Kommunikation & PR, Landskabsarkitekt, mdl
Tlf.: 4820 9041